Ing. Bohumír Haleš

Absolvent Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulty aplikovanej informatiky. V spoločnosti LAPP Czech Republic s.r.o. pracuje od roku 2002 a je zodpovedný za priemyselné komunikačné, dátové a optické káble a priemyselné konektory. V súčasnosti je zodpovedný za rozvoj obchodu v oblasti koľajových vozidiel. Medzi jeho záľuby patrí akýkoľvek šport, včelárstvo a jazda na motocykli.