Daniel Anděl

Po vyštudovaní strednej priemyselnej školy elektrotechnickej sa profesijne venoval 11 rokov vnútornej ochrane pred bleskom v spoločnosti HAKEL spol. s r.o., kde pôsobil na obchodných a technických pozíciách.
Dlhodobo sa venoval projekčnej činnosti a stal sa autorizovaným technikom TE03 - technika prostredia stavieb - elektrotechnické prostredia stavieb. V roku 2018 ukončil pracovný pomer a začal sa naplno venovať projekčnej činnosti.
V roku 2019 prijal zamestnanie v spoločnosti DEHN s.r.o. v Českej republike na pozícii technický marketing, kde pracuje dodnes. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch a prednáša o problematike v ochrane pred bleskom.