Ing. Daniel Sidun

Po absolvovaní Technickej univerzity v Košiciach v roku 2010 pôsobil vo firme KIWA na viacerých technických pozíciách od automatizácie výrobných zariadení, konštrukcie až po technológiu výroby prepäťových ochrán. Od roku 2017 prebral kompetencie konateľa spoločnosti a zároveň je aj výkonný riaditeľ. Aktívne sa venuje vývoju, technickým a technologickým inováciám prepäťových ochrán všetkých kategórií nízkeho napätia do 1 000 V pre oblasti spojené s nutnosťou zabezpečiť elektrické a elektronické zariadenia pred vznikom poruchových stavov. Pravidelne prednáša a publikuje odborné články o modulárnych prepäťových ochranách v rámci EÚ. Medzi jeho koníčky patrí šport, čítanie, fyzika, IT technika, programovanie a technológia.