Ing. Dušan Perniš

V oblasti BOZP pôsobil od r. 1982 do r. 1994 ako inšpektor elektrických zariadení na IBP Nitra. Od roku 1995 (od vzniku Technickej inšpekcie) až do odchodu do dôchodku (1. 8. 2021) pôsobil v Technickej inšpekcii v manažérskych pozíciách (riaditeľ pracoviska, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva). V oblasti elektrických zariadení sa venoval legislatívnym prácam v rámci inštitúcie. K jeho záľubám patrí šport a hubárčenie.