Ing. Gabriel Krescanko

Distribučným vedeniam NN, VN a VVN sa venuje od ukončenia VŠ štúdia v roku 2014. Do roku 2019 ako projektový manažér spoločnosti PROENERGS, s.r.o. viedol výstavbu distribučných vedení NN, VN a VVN pre spoločnosť VSD, a.s.
V roku 2020 sa vydal vlastnou cestou a po úspešnom získaní autorizácie A2 a I4 v SKSI sa začal venovať projektovaniu líniových distribučných vedení NN a VN. V súčasnosti nabúrava štandardný spôsob projektovania týchto vedení unikátnou metódou LIM, ktorej je autorom a ktorú je možné chápať ako ekvivalent metódy BIM v bytovej výstavbe.
Prvé miesto v rebríčku jeho priorít a záľub patrí manželke a deťom. Jeho druhou najväčšou záľubou je štúdium archaických publikácii o elektrotechnike vydávaných od roku 1600. Tieto literatúry využíva ako podklad na výrobu archaických elektrotechnických prístrojov a taktiež ako podklad na svoj súkromný vedecký výskum v oblasti techniky vysokých napätí (blesky) a uzemňovacích sústav.