Ing. Jan Krejčí

Štúdium absolvoval na ČVUT Praha. Je držiteľom oprávnenia revízneho technika VTZE s obmedzením napätia do 1000 V AC, 1500 V DC. Počas celej svojej profesnej kariéry pracoval v spoločnosti OEZ Letohrad, kde se podieľal na vývoji nových prístrojov a pôsobil ako zodpovedná osoba za spoločnosť. V súčasnosti spolupracuje s VUT Brno a ČVUT Praha, prednáša ako nezávislý lektor v oblasti istenia a ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.