Ing. Ján Meravý

Vyše 30 rokov pracuje ako znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce. Je tiež členom Moravského elektrotechnického zväzu a Únie súdnych znalcov ČR. Zabezpečuje školenia so skúškami odbornej spôsobilosti pre elektrotechnikov §21, §22, §23 a vykonáva prípravné školenie pre revíznych technikov §24, ako aj Aktualizačnú odbornú prípravu pre elektrotechnikov a revíznych technikov. Viackrát bol menovaný ministrom spravodlivosti za predsedu komisie pre odbornú skúšku znalca. Pravidelne prednáša na odborných seminároch a konferenciách na Slovensku a v Českej republike. Publikuje v mnohých českých a slovenských odborných časopisoch. Vydal 30 odborných knižiek z odboru elektrotechnika a bezpečnosť práce. Medzi jeho koníčky patrí kvalitná hudba všetkých žánrov, literatúra faktu a cestopisy. Bol aktívnym turistom, o čom svedčia jeho výstupy na niekoľko končiarov vo Vysokých Tatrách a absolvovanie diaľkového pochodu z Devína na Duklu (769 km).