Ing. Jan Pohludka

Po ukončení štúdia na VUT v Brne nastúpil do Vedecko-výskumného uholného ústavu. V roku 1991 sa od neho odlúčila skúšobňa - FTZÚ Ostrava - Radvanice, kde pracoval na rôznych pozíciách – ako vedúci normalizačného strediska, manažér akosti skúšobného laboratória a certifikačného oddelenia a posledných 10 rokov tiež ako zástupca riaditeľa. Pracoval v rôznych komisiách IEC, CENELEC a CEN na príprave medzinárodných noriem.