Ing. Ján Snopko

Absolvoval Elektrotechnickú fakultu TUKE v Košiciach v odbore Technická kybernetika. Pracoval ako PLC programátor a v roku 2005 založil spoločnosť ControlSystem, s.r.o., ktorá sa venuje dodávkam komponentov a službám v oblasti priemyselnej automatizácie. Zaujíma sa o nové technológie v oblasti automatizácie a ich zavádzanie do praxe. Aktívne sa venuje problematike diagnostiky a spoľahlivosti OT komunikačných sietí so zameraním na PROFIBUS a PROFINET.