doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.

Je docentom elektrotechniky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Spolupracoval na technológii magnetických ložísk s Dr. Frankom Hegerom z NASA a s laboratóriom Charlesa Stark Draper v laboratóriu MIT. Bol zakladateľom Medzinárodného sympózia „Mechatronica“. Bol riaditeľom odboru informatiky na Úrade pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky. Doc. Vlnka získal ocenenie rektora STU za najlepšie skriptá STU, Elektrotechnika výrobných strojov, priemyselných robotov a manipulátorov. Bol vedúcim 140-tim diplomantom a bakalárom, ktorí získali titul pod jeho vedením. Doc. Vlnka je koordinátorom programu CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá). Bol koordinátorom bezpečnosti a školiteľom Stuba Green Tímu, ktorý sa zúčastnil elektro-mobilnej súťaže v Taliansku a Nemecku. Jeho študenti, jediní z východnej Európy, získali jednu zo štyroch hlavných ocenení. Bol tiež kurátorom mnohých výstav v Spojených štátoch a na Slovensku, ktoré podporovali slovenské výtvarné umenie, remeselníkov - drotárov i slovanskú vedu, tradície a kultúru.