Ing. Jaroslav Dostál

Po vyštudovaní Priemyselnej školy elektrotechnickej pokračoval v štúdiu na ČVUT, elektrotechnickej fakulte, kde na katedre elektroenergetiky obhájil diplomovú prácu. Už počas štúdia sa venoval projekčnej činnosti, pri ktorej následne zostal aj po ukončení štúdia ďalšie 3 roky. Po návrate do východných Čiech v roku 2015 nastúpil do firmy HAKEL, spol. s r.o. na oddelenie vývoja, kde sa venoval prevažne testovaniu zvodičov prepätia. V súčasnosti je vedúcim technického úseku oddelenia SPD. Od roku 2021 vypomáha s prednáškami v problematike zvodičov prepätia v izolovaných sieťach a fotovoltických elektrárňach.