Jiří Kroupa

V rokoch 1990 až 1995 absolvoval niekoľko viacmesačných odborných stáží v špičkových laboratóriách na vývoj zvodičov prepätia a komponentov bleskozvodu v nemeckom Neumarkte.
Pravidelne je prizývaný k vypracovaniu návrhov ochrany dôležitých objektov a technologických celkov.
Ako odborný konzultant sa podieľal na vypracovaní návrhu ochranných opatrení pre viaceré celky v jadrových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, vo výškovej budove VUB v Bratislave, pre televízny vysielač Kamzík, tunel
Branisko či technologických celkov pri preprave a spracovaní ropy alebo plynu.
V uvedenej problematike pôsobí aj ako revízny technik. Jeho odborné články sú pravidelne publikované v slovenských a zahraničných odborných časopisoch a elektronických médiách.
V spolupráci so spoločnosťou Elektro Management pravidelne pripravuje odborné školenie Ochrana pred účinkami blesku.