Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.

Po vysokoškolskom štúdiu na VUT v Brne sa venoval projekčnej činnosti. Od roku 2001 pôsobí v dcérskej spoločnosti DEHN s.r.o. v Českej republike, kde je v pozícii konateľa dodnes. V roku 2009 bol menovaný súdnym znalcom v odbore elektrotechnika a energetika so špecializáciou na ochranu pred bleskom a prepätím. V roku 2018 dokončil doktorandské štúdium na ZČU v Plzni. Je podpredsedom subkomisie „Ochrana pred bleskom“ pri TNK 97 Českej agentúry pre štandardizáciu a tiež členom TNK 22. Je spolugarantom medzinárodnej spolupráce: IEC TC 81, CLC TC 81X Ochrana pred bleskom. Spolupracuje s niektorými pracoviskami a odbornými inštitúciami, technickými vysokými školami a univerzitami na riešení výskumných aplikačných úloh z oblasti elektroenergetiky. Pravidelne prednáša a publikuje v odborných časopisoch. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií venovaných ochrane pred bleskom.