Ing. Josef Konečný

Je absolventom fakulty elektrotechniky na VŠB-TU Ostrava. Pracuje už viac ako 10 rokov ako aplikačný inžinier v technickom oddelení českého zastúpenia Dánskeho výrobcu meničov kmitočtu a výkonovej elektroniky. Spolupracuje na technických projektoch s vysokými školami v Prahe (ČVUT), Ostrave (VŠB-TUO) a Brne (VUT). Pôsobí tiež ako školitel v oblasti výkonovej elektroniky so zameraním na meniče kmitočtu a softštartéry.