Ing. Jozef Daňo

Od roku 2012 pôsobí ako obchodno-technický manažér v spoločnosti OBO Bettermann s.r.o., kde sa špecializuje na oblasť ochrany pred bleskom a prepätím. Zároveň je študentom doktorandského štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas svojho štúdia sa zameriava na problematiku analýzy pôsobenia prepäťových ochrán na báze iskrišťa v rozvodoch NN. Je členom pracovných skupín pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (PS 709 a PS 713). Taktiež je členom prezídia Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska. Vo svojom voľnom čase sa najradšej venuje svojej dcérke a cyklistike.