Ing. Július Száraz

Počas štúdia na FEI STU založil so spoločníkmi v roku 1992 firmu a začal vyvíjať a vyrábať svetelnú techniku, jej inteligentné ovládania a riadenia. Od roku 2001 vlastnia výrobný areál pre elektrotechnickú výrobu, z ktorého výrobky boli exportované do celého sveta. Od roku 2016 sa venuje aj vývoju a výrobe zariadení pre využitie obnoviteľných zdrojov, ako batériové úložiská, nabíjačky elektromobilov z obnoviteľných zdrojov. Vlastní aj 9 patentov / úžitkových vzorov v oblasti svetelnej techniky a nabíjania EV z fotovoltických zdrojov. Okrem profesijnej činnosti sa venuje aj hokejbalu – je trojnásobný reprezentant Slovenska na MS a trojnásobný majster Slovenska v hokejbale v kategórii Masters. Okrem aktívneho športovania sa venuje hokejbalu aj ako tréner a športový funkcionár v pozícii generálny sekretár SHbÚ.