Ing. Juraj Galba, MBA

Venuje sa projektovaniu, revíziám elektrických zariadení, vývoju elektroniky a bezpečnosti spoľahlivosti technických systémov. V minulosti odučil 20 rokov na dvoch elektrotechnických priemyslovkách a popri tom podnikal. Realizoval elektrické inštalácie, zabezpečovacie systémy, počítačové siete a vyvíjal elektroniku predovšetkým pre zabezpečovacie systémy a rôzne medicínske aplikácie. T. č. pracuje vo svojej spoločnosti LANTESTEL s.r.o., kde sa stále zaoberá revíznou a projekčnou činnosťou, vývojom elektronických aplikácií, počítačovým sieťam, zabezpečovacím systémom, výchove a vzdelávaniu elektrotechnikov a pôsobí aj na Akadémii policajného zboru v Bratislave, kde sa venuje protidronovej ochrane a klasifikácií bezpečnostných parametrov dronov. Jeho práca je aj jeho koníčkom, preto veľmi nemá iné záľuby. Zato nikdy v nedeľu večer nemáva nepríjemné pocity z nadchádzajúceho rána.