Ing. Leoš Koupý

Po vyštudovaní Elektrotechnickej fakulty na VUT v Brne sa zamestnal v spoločnosti METRA Blansko, kde pôsobil na výskumnom a vývojovom oddelení a podieľal sa na vývoji multimetrov a kliešťových prístrojov. V roku 1991 založil spoločnosť ILLKO Blansko, kde pôsobí až do súčasnosti ako jeden z jej konateľov. Okrem obchodu a marketingu má na starosť technickú podporu predávaných prístrojov. Venuje sa prednáškovej činnosti v Českej a Slovenskej republike, publikuje odborné články o meraní, meracích prístrojoch a ich použití pri vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení.