Marek Dostál, Dis.

V roku 2007 po ukončení Strednej elektrotechnickej školy pokračoval v štúdiu na VOŠ, odbor elektrotechnika a mechatronické systémy v Sezimově Ústí, ktorú v roku 2010 úspešne dokončil.
Do roku 2020 pracoval najskôr ako kontrolór strojný a elektro vo výrobnom závode obrábacích strojov Kovosvitu MAS, neskôr ako obchodný zástupca a vedúci oddelenia.
Od roku 2020 pôsobí na pozícii obchodne-technického zástupcu v spoločnosti HAKEL, spol. s r.o., kde je od roku 2021 súčasťou školiaceho tímu a podieľa sa na školení v problematike zvodičov prepätia.