Marek Kloss

V spoločnosti Rittal začínal ako pracovník technickej podpory. V súčasnosti má viac ako 10 ročné skúsenosti s technickými riešeniami rozvádzačov pre priemysel a automatizáciu. Medzi najzložitejšie riešenia, na ktorých sa podieľal, zaraďuje špecifikácie rozvádzačov pre rôzne ťažké environmentálne prostredia, napr. rekonštrukciu elektrárne na Kube, priemyselný závod v Saudskej Arábii, rozvádzače pre ropné plošiny či veterné turbíny v morskom prostredí.