Ing. Marek Varga

Od roku 2017 pôsobí ako vedúci tímu starostlivosti o VTZ pre spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., kde sa zaoberá vykonávaním odborných prehliadok a odborných skúšok, výchovou a vzdelávaním v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických. Má rád spoločné chvíle s rodinou a dobrými priateľmi.