Marián Živčic

Vo firme BETTRA SK, s.r.o. pôsobí od roku 2019 ako obchodno-technický zástupca. Podieľa sa na návrhoch utesňovaní prestupov pre trafostanice, inžinierske a občianske stavby, bytové a rodinné domy.