Martin Hudec

Po štúdiách oznamovacej techniky a elektrotechniky sa veľkú časť profesijného života venoval logistike a obchodu v telekomunikáciách a podobných profesiách. Od roku 2016 pôsobí v 2N na pozícii obchodného manažéra pre Slovensko: „Na Slovensku je mnoho odborníkov na inteligentné riešenie budov a ja mám veľkú radosť, že im môžem ponúknuť produkty 2N, ktoré sú s ich riešením plne kompatibilné.