Ing. Matúš Kolej

Od ukončenia štúdia v roku 2014 na Fakulte elektrotechniky a informatiky na TUKE v Košiciach pracuje pre spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Začínal na útvare správy majetku a investícií. Aktuálne sa odborne zaoberá štandardizáciou materiálov pre distribúciu elektrickej energie, ich kontrolou a zavádzaním inovatívnych prvkov. Niekoľkokrát prednášal na konferenciách ČK CIRED. Vo voľnom čase sa venuje turistike a histórii.