Ing. Matúš Šrank

Na Technickej inšpekcii pôsobí od roku 2017 ako inšpektor elektrických zariadení ako expert v oblasti strojových, elektrických zariadení NN, VN a inštalácií v priestore s nebezpečenstvom výbuchu. Overuje odbornú spôsobilosť zamestnávateľov a fyzických osôb na činnosti vzťahujúce sa na elektrické zariadenia. Od roku 2019 sa začal zúčastňovať na posudzovaní zhody podľa smernice ATEX na rôznych projektoch v zahraničí. Od roku 2021 pôsobí ako vedúci oddelenia inšpektorov EZ, STR a ZZ. K jeho záľubám patrí turistika, bicyklovanie a dobrá kniha.