Ing. Michal Horňak

Má dlhoročné skúsenosti v oblasti BOZP, vrátane bezpečnosti technických zariadení. Dané skúsenosti nadobudol v rámci svojho pracovného pôsobenia v Železniciach Slovenskej republiky, a.s. (ŽSR) a Národného inšpektorátu práce (NIP). V ŽSR vykonával odborné úlohy v oblasti BOZP, vrátane bezpečnosti technických zariadení. Na NIP zastával pozíciu odborného garanta pre jednotlivé oblasti BOZP, neskôr pozíciu vedúceho oddelenia BOZP odboru inšpekcie práce a následne pozíciu riaditeľa odboru riadenia inšpekcie práce. V roku 2021 založil firmu MHcontrol, v ktorej vykonáva činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových, zdvíhacích a plynových. Je externým expertom Slovenskej národnej akreditačnej služby pre inšpekčné orgány v oblasti elektrických zariadení a strojárstva.