Michal Kubín

Pracuje na pozícii technického riaditeľa spoločnosti BETONBAU a má bohaté skúsenosti s návrhom, vývojom a realizáciou technických budov pre energetiku, najmä trafostaníc.
Do BETONBAU nastúpil v roku 2006 na pozícii konštruktér. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu geodetickú v Prahe.