Ing. Michal Závodník

Vo firme HAKEL pôsobí od roku 2013, posledné štyri roky na pozícii hlavného technika spoločnosti pre oblasť strážičov izolačného stavu a ich príslušenstva.
Má na starosť kompletné riadenie vývoja a technickú podporu pre tento segment výrobkov.