Miroslav Hutyra

Od roku 1987 vykonával ako revízny technik elektrických zariadení revízie priemyselných budov, obchodných centier, nemocníc, bánk a pod. Aktívne sa venuje problematike ochrany pred bleskom a tiež výchove a vzdelávaniu elektrotechnikov. Vykonáva aktualizačné odborné školenia elektrotechnikov. Prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre elektrotechnikov. Medzi jeho záľuby patrí turistika.