Ing. Peter Dzurko, PhD.

V spoločnosti Elvosolar a.s. pracuje od roku 2016 na pozícii manažéra technického rozvoja a implementácie riešení v oblasti fotovoltických zariadení a obnoviteľných zdrojov energie. Už viac ako 20 rokov sa venuje obnoviteľným zdrojom a riešeniam na optimalizáciu spotreby energií v priemysle.