Radoslav Rieger

Vzhľadom na svoju dlhoročnú prax a výsledky svojej práce sa právom zaraďuje medzi popredných odborníkov v oblasti riešenia vnútornej ochrany proti prepätiu. Svoje odborné skúsenosti odovzdáva revíznym technikom, montážnikom, ale aj projektantom elektro ďalej prostredníctvom prednášok na mnohých českých a slovenských konferenciách a prípravných kurzoch pre RT. Na Slovensku prednáša exkluzívne v rámci konferencií organizovaných spoločnosťou Elektro Management. Technické riešenia navrhuje tiež priamo v montážnych spoločnostiach, v továrenských objektoch, v zdravotníckych zariadeniach a poskytuje technickú podporu projektantom.