Ing. Rastislav Valach

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu odbor Elektrotechnológia SVŠT v Bratislave. V roku 1985 začal pracovať vo Výskumnom ústave káblov a izolantov (VÚKI) na pozícii vývojového pracovníka v oblasti vývoja káblov. Viaceré riešené projekty, na ktorých vývoji sa podieľal, sú patentovo chránené. Externe učil na Elektrotechnickej fakulte. Po transformácii spoločnosti VUKI a.s. dlhé roky zastával funkciu vedúceho divízie výroby káblov. Niekoľkokrát prednášal na medzinárodných konferenciách Intercable. V súčasnej dobe pracuje vo VUKI a.s. ako vedúci výskumu a vývoja káblov.