Ing. Roman Smékal

Venuje sa problematike prenosných meracích a testovacích prístrojov a zariadení na kontrolu elektrickej bezpečnosti v priemyselných a zdravotníckych aplikáciách. Ako lektor vystupuje na mnohých odborných seminároch v Českej a Slovenskej republike a prednáša na stredných a vysokých školách. Rád sa na týchto podujatiach stretáva s priateľmi a zdieľa vzájomné skúsenosti z praxe. Publikuje v mnohých českých a slovenských odborných časopisoch. Medzi jeho záujmy patrí najmä veda, technika a v súkromí sa venuje hudbe, spevu, práci na svojej drevenici a cestovaniu.