prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD.

Dlhoročný vysokoškolský učiteľ na Ústave automobilovej mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave s odborným zameraním na elektromobilitu. V rámci spolupráce s priemyslom sa podieľal na riešení prestavby konvenčných pohonov na hybridné a elektrické pohonné systémy. V súčasnosti je zapojený do skúmania moderných technológií generovania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v rámci výskumu realizovaného v spoločnosti Hydrogen Fuel Cells Slovakia.