JUDr. Zbyněk Urban

Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prahe pracoval krátko ako konštruktér v podniku Křižík Karlín a neskôr nastúpil ako skúšobný technik do skúšobne EZÚ v pražskej Tróji. Od roku 1965 pracoval ako expert elektrotechnik s hlavným zameraním na znalecké posudky súvisiace s elektrotechnikou – najmä prípady úrazov, požiarov, úhynov hospodárskych zvierat, priemyselných havárií a výbuchov. Popri zamestnaní si dokončil v roku 1982 právnické vysokoškolské štúdium. Od roku 1974 pôsobil ako lektor v rámci Československej vedeckotechnickej spoločnosti v sekcii Prevádzka, údržba a revízie elektrických zariadení a v skupine elektrotechnika v poľnohospodárstve. Okrem účasti na seminároch, konferenciách a školeniach spracoval niekoľko publikácií zameraných na bezpečnosť vyhradených technických zariadení a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Po odchode do dôchodku pôsobí ako poradca a konzultant na úseku bezpečnosti práce a technických zariadení a pokračuje v činnosti lektora na odborných podujatiach.