Vážené dámy a páni,

ako mediálny partner Asociácie požiarnej ochrany Slovenskej republiky (APPO SR) vás pozývame na 1. odbornú konferenciu Monitor protipožiarnej bezpečnosti stavieb 2023 zameranú na súčasné aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb doma aj v zahraničí.

 1. ročník konferencie sa uskutoční 25. 5. 2023 v hoteli Partizán na Táloch.

Konferenciu organizuje APPO SR za podpory Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Asociácie výrobcov minerálnych izolácií a Hasičského a záchranného zboru.

Konferenciu tvoria 20-minútové bloky prednášok:

 • Požiarnobezpečnostné inžinierstvo vo svete a na Slovensku
 • Protipožiarna bezpečnosť podkrovných bytov
 • Protipožiarna bezpečnosť pri dodatočnom zatepľovaní budov
 • Tesnenie prestupov s problematikou VTZ potrubí – výzvy a skúsenosti z praxe
 • Súčinnosť požiarnych a požiarnotechnických zariadení
 • PBS v Českej republike z pohľadu Profesní komory požární ochrany
 • Protipožiarna bezpečnosť viacpodlažných drevostavieb
 • ATN 014 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Detailné riešenia – možnosti použitia
 • Povinnosti a požiadavky na osvedčenie požiarnych konštrukcií vo vzťahu k výkonu ŠPD
 • Nesúlad v názoroch pri posudzovaní riešenia PBS v PD zo strany HaZZ a spracovateľov ŠPO
 • Vetranie CHÚC – porovnanie požiadaviek v ČR, SR a EÚ
 • Budúcnosť postavenia špecialistov PO, ako autorizovaných inžinierov pre riešenie PBS a technológií

Konferenciu doplní workshop OBO BETTERMANN s.r.o. Praktické ukážky zhotovenia systémov požiarnych tesnení prestupov.

Podrobné informácie nájdete TU.