Dátum Miesto udalosti
od 22. novembra 2023
do 22. novembra 2023
Wellness Hotel Patince****
Patince 431, 946 39 Patince

Odborný garant

Ing. Jan Pohludka, znalec pre oblasť ochrany proti výbuchu

O konferencii

Konferencia nadväzuje na 10 úspešných ročníkov Stretnutia elektrotechnikov južného Slovenska, ktoré sa konali postupne od roku 2010 v Komárne, Dunajskej Strede a Patinciach. V roku 2022 dostala konferencia nový názov a zameranie na problematiku elektrických zariadení v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. Oslovuje projektantov, montážnikov, revíznych technikov aj pracovníkov z údržby.  

Konferencia začína už o

Program konferencie

 • 08:00 - 08:45

  PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV

 • 08:45 - 09:00

  ÚVODNÝ PRÍHOVOR

 • 09:00 - 10:30

  NOVÉ POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU, OPAOS A OPRAVY EZ DO PRIESTOROV S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU

  Ing. Zdeněk Kinšt, konateľ GENERI s.r.o.
  Ing. Jan Pohludka, znalec pre oblasť ochrany pred výbuchom

  Anotácia:
  Prednáška bude zameraná predovšetkým na požiadavky, s ktorými sa môžu užívatelia nevýbušných zariadení stretnúť v praxi pri prevádzkovaní, inštaláciách a revíziách zariadení vo výbušných atmosférach.
  V súčasnosti bolo dokončené nové vydanie noriem pre vyššie uvedené oblasti, ktoré obsahujú nové informácie a požiadavky. Pre inštaláciu boli spracované požiadavky na použitie zariadení v nepriaznivých okolitých podmienkach, doplnené požiadavky na používanie osobných ručných prístrojov a zariadení.
  Do rozsahu revízií sú postupne doplňované aj požiadavky na revízie strojných zariadení (ventilátory na vetranie) v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (ktoré budú vykonávať revízni technici) a pre opravy boli doplnené požiadavky na kompetenciu opravárov a opravovní na vykonávanie takejto činnosti.

 • 10:30 - 11:00

  PRESTÁVKA NA KÁVU

 • 11:00 - 12:00

  IZOLOVANÝ BLESKOZVOD V PROSTREDIACH S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU

  Ing. Rudolf Štober, projektant EZ, špecialista na ochranu pred bleskom a prepätím, člen TK 43 pri ÚNMS SR, externý spolupracovník DEHN s.r.o.

  Anotácia:
  Prednáška poskytne pohľad na ochranu objektov s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu, pred priamym zásahom blesku a prepätia. V prednáške odznejú možné riziká a ich zníženie pomocou riešenia ochrany objektov izolovaným LPS vrátane praktických riešení.

 • 12:00 - 13:00

  OBED

 • 13:00 - 13:45

  OPaOS ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ V KOMBINOVANOM PROSTREDÍ Z POHĽADU SÚDNEHO ZNALCA

  Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, konateľ Antirisk - EMC, člen TNK 5, 22, 47, 97 České agentury pro standardizaci 

  Anotácia:
  Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu býva často umiestené v kombinovanom prostredí s viacerými rizikami.
  Podmienky a zmeny, ktoré musí prijať špecialista elektrotechnik alebo revízny technik v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu plynov.

 • 13:45 - 14:00

  PRESTÁVKA

 • 14:00 - 14:30

  VHODNÉ MERACIE PRÍSTROJE A NOVINKY V OBLASTI TERMOKAMIER DO PROSTREDIA S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU

  Ing. Roman Smékal, obchodný riaditeľ GHV Trading, s.r.o., člen TNK 22 České agentury pro standardizaci

  Anotácia:
  Spoločne si prezrieme a vyskúšame revízne prístroje a termokamery vhodné do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.
  Upresníme si oblasti použitia z pohľadu noriem, pripomenieme si, na čo si dať pozor pri ich používaní.

 • 14:30 - 14:45

  PRESTÁVKA

 • 14:45 - 15:45

  SKÚSENOSTI Z INŠPEKCIÍ A PREHLIADOK ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ A STROJNÝCH ZARIADENÍ URČENÝCH DO PROSTREDIA S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU

  Ing. Matúš Šrank, vedúci oddelenia inšpektorov II, inšpektor EZ, TI SR, a.s.

  Anotácia:
  Poslucháč sa dozvie, aké sú najčastejšie problémy zisťované počas úradných skúšok alebo počas kontrol strojných zariadení. Príkladmi z praxe sa pozrieme na nedostatky počas projekcie, inštalácie až po odbornú prehliadku a odbornú skúšku. Na záver otvoríme problém strojnej technológie a úradnej skúšky.

 • 15:45 - 16:00

  TOMBOLA, ZÁVER KONFERENCIE

Dátum

22. novembra 2023 - 22. novembra 2023

Miesto udalosti

Wellness Hotel Patince**** Patince 431, 946 39 Patince

Odborný garant

Ing. Jan Pohludka, znalec pre oblasť ochrany proti výbuchu

Organizačné pokyny

 1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK (uvedené ceny sú s DPH):

70 €/osoba pri prihlásení sa a platbe do 13. 11. 2023

75 €/osoba pri prihlásení sa a platbe od 14. 11. 2023 prevodom alebo na mieste

 

 1. V cene sú zahrnuté:

∙ účasť na všetkých prednáškach

∙ konzultácie s lektormi a vystavovateľmi

∙ elektronický zborník prednášok

∙ katalógy vystavujúcich firiem

∙ občerstvenie a obed

∙ elektronické osvedčenie o absolvovaní konferencie

∙ prístup do aplikácie eventee (mobilný sprievodca konferenciou)

 

 1. PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU MÔŽETE:

A) zakúpením elektronickej vstupenky v e-shope na: elektromanagement.sk

B) zaslaním objednávky na mail: objednavky@elektromanagement.sk

C) poštou na adresu: Elektro Management, s.r.o. , Dlhá 107, 949 01 Nitra

 

 1. ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

Po zakúpení vstupenky v e-shope v prípade platby prevodom Vám príde na vyplnený email zálohová faktúra.

Možnosti úhrady:

A) prevodným príkazom na účet:

IBAN: SK47 0900 0000 0050 3030 9159

SWIFT: GIBASKBX

názov účtu: Elektro Management, s.r.o.

IČO: 46701958

IČ DPH: SK2023529585

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo objednávky

 

B) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

C) na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou

 

 1. TERMÍN NA PRIHLÁSENIE:
 • najneskôr do 20. 11. 2023 alebo do naplnenia kapacity

 

6. ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY (ZAKÚPENÍM VSTUPENKY) VZNIKÁ PRÁVNY VZŤAH

 • medzi dodávateľom Elektro Management, s.r.o. a odberateľom. V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame.
  Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka alebo mu pošle prístup na elektronický zborník prednášok

Dátum

22. novembra 2023 - 22. novembra 2023

Miesto udalosti

Wellness Hotel Patince**** Patince 431, 946 39 Patince

Odborný garant

Ing. Jan Pohludka, znalec pre oblasť ochrany proti výbuchu

Ubytovanie

UBYTOVANIE ZA ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK vo Wellness Hoteli Patince****  je potrebné rezervovať priamo v e-shope.

Cena jednolôžkovej izby:  110 € / osoba / noc a dvojlôžkovej izby: 80 € / osoba/ noc

(v cene ubytovania je miestna daň, večera formou bufetu, raňajky, wellness, parkovanie, wifi)

Ubytovanie fakturuje spoločnosť MH ECONOMY SK, s.r.o. /neplatca DPH/

 

Dátum

22. novembra 2023 - 22. novembra 2023

Miesto udalosti

Wellness Hotel Patince**** Patince 431, 946 39 Patince

Odborný garant

Ing. Jan Pohludka, znalec pre oblasť ochrany proti výbuchu

Novinky

                                 Spustili sme mobilného sprievodcu,

ktorý vás bude sprevádzať počas našich konferencií a odborných seminárov, kde nájdete vstupenku, všetky aktuálne informácie, novinky, program, materiály od lektorov, možnosť zadávať otázky priamo lektorovi a mnoho ďalšieho. Aplikáciu je možné stiahnuť cez google play alebo appstore. Vstup do podujatia vám bude sprístupnený po zakúpení vstupenky.

Create qr code for freeCreate qr code for freeCreate qr code for free

Create qr code for free

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhou novinkou je spustenie vernostného programu, všetky informácie vrátane registrácie, pravidiel sú zverejnené na našej stránke elektromanagement.sk.
Vernostné body sú pripisované v pomere 5€ = 1b a takto získané vernostné body môžete využiť napr. na zľavu pri ďalšom nákupe.

Bližšie pravidlá vernostného programu nájdete tu.

Dátum

22. novembra 2023 - 22. novembra 2023

Miesto udalosti

Wellness Hotel Patince**** Patince 431, 946 39 Patince

Odborný garant

Ing. Jan Pohludka, znalec pre oblasť ochrany proti výbuchu

Pozvánka na konferenciu

II. ELTEX 2023 Súbor PDF

Dátum

22. novembra 2023 - 22. novembra 2023

Miesto udalosti

Wellness Hotel Patince**** Patince 431, 946 39 Patince

Odborný garant

Ing. Jan Pohludka, znalec pre oblasť ochrany proti výbuchu

Na konferencii prednášajú:

Ing. Rudolf Štober

projektant EZ, špecialista na ochranu pred bleskom a prepätím, člen TK 43 pri ÚNMS SR, externý spolupracovník DEHN s.r.o.

Ing. Edmund Pantůček

súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, konateľ Antirisk - EMC, člen TNK 5, 22, 47, 97 České agentury pro standardizaci 

Ing. Roman Smékal

obchodný riaditeľ GHV Trading, s.r.o., člen TNK 22 České agentury pro standardizaci
 
GENERI
 
 
DEHN
GHV
KIWA
OBO
TRACON
 
 
D-Ex Instruments
ELSIM
HAGER
HAKEL
MICRONIX
RITTAL
SALTEK
SEZ DK
STRADER
 
 
APPO
ATP JOURNAL
ELEKTROLAB
 
Facebook
LinkedIn
Email
Vytlačiť