KOMPLET VIDEOPREDNÁŠOK Z KONFERENCIE ELTECH SK 2021

70,00  S DPH

Poslať dotaz na produkt

Prednášky boli súčasťou konferencie ELTECH SK 2021

Po úhrade ihneď k prevzatiu

SKLADOM

Zakúpením môžete získať 14 BODY(OV) 
Katalógové číslo: 31108 Kategória: Značka:

Popis

Obsah videoprednášok v balíku:

1. Posudzovanie a odborné prehliadky a odborné skúšky systému ochrany pred bleskom podľa STN EN 62305-1 až 4

Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN SE pre Slovensko

Dĺžka videoprednášky: 1:46:00

Popis videoprednášky: Na ochranu pred účinkami blesku poznáme a realizujeme množstvo ochranných opatrení. Systém ochrany pred bleskom je súhrn ochranných opatrení zrealizovaných na a v objekte, ktoré eliminujú vznik strát v objekte. V tejto videoprednáške sa pozrieme bližšie na posudzovanie a OPaOS tohto systému.


2. Bezpečnosť práce a ochrana elektronických zariadení pred poškodením pri vykonávaní revízií a OPaOS

Leoš Koupý, špecialista na meracie prístroje a všetko, čo súvisí s meraním pri revíziách a pri OPaOS

Dĺžka videoprednášky: 0:58:00

Popis videoprednášky: Každé elektrické zariadenie je potenciálnym zdrojom nebezpečenstva vzniku škôd alebo úrazu spôsobeného el. prúdom a preto býva vybavené kontrolnými a ochrannými prvkami, ktoré majú v prípade poruchy týmto škodám alebo úrazu zabrániť. Vo videoprednáške získate prehľad o skúškach určených na overenie správnej funkcie ochranných opatrení, správny postup pri OPaOS el. zariadení a jednotlivé meracie metódy.


3. Inteligentné inštalácie v rodinných domoch

Josef Kunc, sekretár spolku KNX národná skupina ČR, člen TNK 22 a TNK 130 Českej agentúry pre štandardizáciu

Dĺžka videoprednášky: 1:35:00

Popis videoprednášky: Vo videoprednáške sa oboznámite so systémom KNX – vo svete najrozšírenejším systémom určeným na riadenie funkcií v budovách všetkých typov a všetkých veľkostí.


4. Poznatky súdneho znalca z vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) elektrických inštalácií a bleskozvodov vyhotovených podľa dnes už neplatných noriem

Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

Dĺžka videoprednášky: 1:04:00

Popis videoprednášky: Na vykonávanie OPaOS el. inštalácií platia príslušné platné technické predpisy a normy STN. Pokiaľ je el. inštalácia nová alebo po rekonštrukcii, OPaOS sa vykonáva v zmysle súčasne platných predpisov. Ako však postupovať pri revízii el. inštalácie, ktorá bola vyhotovená podľa predchádzajúcich predpisov a noriem ktoré už v súčasnosti neplatia?


5. Používanie Schuko 230 V zásuviek u nás a druhy zásuviek používaných v súčasnosti vo svete

Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen TK 84 pri ÚNMS SR, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

Dĺžka videoprednášky: 0:40:00

Popis videoprednášky: Ako je to s používaním Schuko 230 V zásuviek u nás? Sú celkom zakázané, alebo sa stretneme aj s výnimkami? Vďaka tejto videoprednáške získate ucelený prehľad jednotlivých zásuviek používaných u nás a vo svete a množstvo ďalších informácií.


6. Montážne chyby pri vyhotovovaní bleskozvodov

Rudolf Štober, elektrotechnik a projektant el. zariadení, člen TK 43 pri ÚNMS SR

Dĺžka videoprednášky: 1:47:00

Popis videoprednášky: Vo videoprednáške Ing. Štober poukazuje na niektoré možné chyby pri montáži a samotnom vyhotovení systému ochrany pred bleskom, s ktorými sa často stretáva ako projektant pri obhliadkach objektov.


7. Overením návrhu a kusovým overením rozvádzača NN to nekončí. Pohľad revízneho technika na rozvádzač NN pri vykonávaní OPaOS.

Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

Dĺžka videoprednášky: 1:10:00

Popis videoprednášky: Rozvádzač NN je nielen určeným výrobkom, ale tiež VTZE, preto aj revízny technik pri vykonávaní OPaOS musí vykonávať na týchto zariadeniach úkony, ktoré sú popísané v tejto videoprednáške. Úkony (vrátane merania) vykonávané revíznym technikom sú odlišné od úkonov vykonávaných výrobcom rozvádzača NN. Videoprednáška je zrozumiteľným sprievodcom v problematike návrhu, výroby a uvedením rozvádzačov NN do prevádzky. Druhá časť sa zameriava na vykonávanie OPaOS.


 

< Späť
V košíku nemáte žiadne produkty.
Produkt celkom: 0,00 €
PREJSŤ K POKLADNI
0
0 položiek v košíku - 0,00 €
PREJSŤ K POKLADNI