VYPREDANÉ

PRO REVIZE 3-4/2022 (ŽIVNOSTENSKÉ SPOLEČENSTVO ELEKTROTECHNIKŮ, 2022)

6,50  S DPH

Poslať dotaz na produkt

VYPREDANÉ

Katalógové číslo: 12702 Kategória: Značka:

Popis

Rok vydania: 2022, počet strán: 48

V úvodu je popsán měřicí přístroj MEG -45 pro energetiku, společnosti MEgA- Měřicí energetické Aparáty a.s..
Měření v energetice je často nutné doplnit o dálkovou komunikaci a a časovou synchronizaci . Dálková komunikace přenáší změřená data geograficky rozmístěných míst, do společného řidicího centra. Časová synchronizace je nutná pro správné přiřazení změřených dat a má zásadní význam při analýzách rozvoje poruch v elektrické síti.

Druhý článek se věnuje kontrolám a revizím elektrických spotřebičů z pohledu nové legislativy. V první části se pan Kubíček ( autor ) věnuje změnám legislativy u nařízení vlády 190/2022 a 194/2022, a jejich dopadem do kontrol a revizí spotřebičů.Pokračuje rozdělením elektrických spotřebičů vzhledem k účelu jejich užívání.Kdo může provádět dle zákona č.250/2021Sb revize elektrických spotřebičů. Kdo provádí kontroly spotřebičů. Dále jak se provádí prohlídka elektrického spotřebiče ve smyslu normy ČSN 1600 ed.2 Jaké měřicí úkony se provádějí při revizi elektrického spotřebiče dle normy ČSN 1600, ed. 2.

V další části zaujme článek Ing.Koupého ze společnosti ILLKO, na téma použití a měření RCD v dobíjecích stanicích pro elektromobily.Tento rozsáhlý článek uvádí čtenáře do problematiky EVSE ( Electric vehicle supply equipment )  dobíjecí stanice pro elektromobily. V článku jsou podrobně popsány parametry RCD důležité pro použití v EVSE., konstrukční provedení, volba typu RCD, zapojení RCD, v TN sítí, v TT síťi. A závěr článku je věnovánOvěření parmetrů RCCD-DD při revizi.
Následuje 2 část povinností provozovatele elektrických zařízení nn ve vztahu k provádění revizí.

Poprvé se na stránkách časopisu PRO REVIZE č.3-4/2022 představí Ing. Ján Meravý, soudní znalec z oboru elektrotechniky a bezpečnosti práce  Trenčín..Ve velice odborném pojednání seznámí čtenáře z poznatky z revizí elektrických instalací z pohledu soudního znalce. Článek je doplěný řadou fotografií, které zachycují, špatně provedenou elektroinstalaci. Ing.Roman Hudeček, majitel firmy Bonega, přispívá článkem z praxe Blíží se konec klasických jističů? Domnívám se, že seznamení s modulovými jističi Bonega potěší hlavně projektanty, ale své si  v článku najdou i revizní technici. Ing.Hudeček uvádí Příklady nežádoucích spojení vodičů?N“ a “PE z praxe. Proč odpínat s fází současně i N vodič.
Rozebírá také i skutečnost, že pouze proudový chránič chránič nestačí.Je třeba se věnovat i tomu, co se děje s bezpečností za proudovýnm chráničem. Je toho opravdu hodně, co si každý čtenář může v tomto obšírném článku najít. Pokračuje pan Kubíček, s Analýzou rizik v elektrotechnice, na co by si měli nejen revizní technici  dát pozor.Pokračuje seriál Ing.Koupého Měření při revizích elektrických instalací, tentokrát věnovaný měření proudobývh chráničů RCD.

Závěr časopisu patří opět panu Kubíčkovi, který se věnuje kontrolám, zkouškám a revizím fotovolaických elektráren a ostrovních systému z pohledu aktuálních platných norem.

< Späť
V košíku nemáte žiadne produkty.
Produkt celkom: 0,00 €
PREJSŤ K POKLADNI
0
0 položiek v košíku - 0,00 €
PREJSŤ K POKLADNI