NOVINKA

PRO REVIZE 7-8/2023 (ŽIVNOSTENSKÉ SPOLEČENSTVO ELEKTROTECHNIKŮ, 2023)

6,50  S DPH

Poslať dotaz na produkt
Ihneď k odoslaniu, doručenie do 01.12.2023

28 KS NA SKLADE

Zakúpením môžete získať 1 BOD 
Katalógové číslo: 12706 Kategória: Značka:

Popis

Rok vydania: 2023, počet strán: 48

První článek autora Kubíčka je věnován Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie. Při návrhu vnitřních instalací je provedení pospojování a zemnění většinou předmětem projektu silnoproudých rozvodů. V současných budovách však provedení pospojování a zemnění má podstatný význam nejen z hlediska zajištění bezpečnosti dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, tak jak to řeší návrh silnoproudých rozvodů ale také pro zajištění bezporuchového chodu informačních technologií tak jak je uvedeno v ČSNEN 50310 ed.3 z roku 2011 a v ČSN 33 2000-4-444.Autor se zde věnuje Struktura norem řešící soustavu uzemnění a pospojování v rozvodech, Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN) , požadavkům na provedení pospojování k vyrovnání potenciálů

Následuje článek který je věnován Revizím kontrolám, zkouškám elektrických zařízení ve zdravotnictví. Úvod je věnován legislativě .

Podle vyhlášky č. 190/2022 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízeních, řadíme elektrická zařízení ve zdravotnických prostorech do Třídy I. odstavce d) – elektrická instalace ve zdravotnických prostorech, s výjimkou zdravotnických prostorů, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde zkrat zdroje nebo jiná porucha nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. Bližší požadavky na tato elektrická zařízení řeší ČSN 33 2000-7-710 – Elektrické instalace nízkého napětí –zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory .Pro revize elektrických1. 2. 2009 platí ČSN 33 1500). Zdravotnické prostředky

Poskytovatelé zdravotní péče jsou podle § 45 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, povinni provádět bezpečnostní technické kontroly zdravotnických prostředků. Dále pak § 45 uvedeného zákona hovoří, že zdravotnické prostředky musí být prokazatelně a odborně udržovány v provozuschopném stavu odborně udržovány v provozuschopném stavu. Následuje druhý díl seriálu o tepelných čerpadlech – zrozumitelně a pre každého autora Ing. Bartoška.
V článku POWERXL TM věnovanému frekvenčním měničům společnosti Eaton se dovíme podrobné informace k řízení motorů. V případě řízeného rozběhu se jedná o zcela univerzální variantu s plynulým řízením otáček, napětí či frekvence (rychlosti) střídavých motorů všech možných výkonů. Tento typ rozběhu nám zajišťuje eliminaci rozběhových proudů a konstantní točivý moment až do jmenovitých otáček motoru.V článku „ Malá“ FVE do 50 kW je složité elektrické zařízení autorů Ing.Jana Petereka a Bc.Turka Ing. Jana Hlavatého, všichni členové PA Požární bezpečnosti staveb se čtenáři dovědí informace o aktualizaci možnosti instalace tzv. „malých „FVE do 5O kW bez nutnosti stavebního řízení. Tato možnost nastala změnou současného stavebního zákona č.183 /2006 Sb Podle této změny je FVE do 50 kW bezpečnou instalaci výroben elektřiny, není potřeba žádných řízení dle stavebního zákona. Bezpečnou instalaci definuje vyhláška č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW, která nabyla účinnosti 1. května 2023.
Následuje článek Ing. Hudečka ze společnosti Bonega věnovaný Významu mají proudové chrániče typu B.

Jištění pomocí proudových chráničů typu „B“ je relativní novinka na trhu. Mnozí uživatelé si mimochodem pojem „typ B“ často pletou s pojmem „charakteristika jističe B“, mezi čímž je velký rozdíl. Nutnost používání proudových chráničů typu „B“ si vyžádala praxe posledních let. Ta souvisí se zaváděním různých elektrotechnických zařízení, které jsou sice připojeny do sítě AC na střídavý proud (např. 230V či 400V), ale dokážou někdy jen velmi nahodile vygenerovat zpět do AC sítě- Rozsáhlá část časopisu zabírá článek autora Ing. Koupého ze společnosti ILLKO, věnovaný Normám pro ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů (ČSN EN 50678, ČSN EN 50699, ČSN 33 1600 ED. 2, ZMĚNY Z1, Z2) Článek je natolik rozsáhlý, že bylo nitné jej rozdělit do dvou částí. V první dnešní Vedle české normy Úvod je věnován legislativě ČSN 33 1600 ed. 2 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, z roku 2009 vstoupila v platnost od května roku 2021 i evropská norma ČSN EN 50678 – Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě. A od září 2021 platí i nová norma pro pravidelné zkoušky bezpečnosti elektrických spotřebičů ČSN EN 50699 –Opakované zkoušky elektrických spotřebičů. Vzhledem k tomu, že ČSN 33 1600 ed. 2 nebyla zrušena a je i nadále platná, týkají se nyní provádění kontrol bezpečnosti elektrických spotřebičů celkem tři normy. Proto byla ČSN 33 1600 ed. 2 doplněna dvěma změnami Z1 a Z2, které vymezují platnost a vzájemné vztahy všech tří norem. Pro techniky zabývajícími se opravami a zkouškami elektrických spotřebičů tedy bude důležité seznámit se s novými normami, a také s tím co je v ustanoveních obou nových norem odlišné od starší normy ČSN 33 1600 ed. 2

ČSN EN 50678 a ČSN EN 50699 stanovují, že opakované zkoušky i zkoušky po opravě musí provádět pouze osoba znalá v elektrotechnice. Koho lze považovat znalou je definováno v kap. 3. obou norem a definice) a upraveno národní poznámkou NP1.

Přínosem pro čtenáře je další článek Ing. Jána Meravého, revizního technika a soudního znalce Ako správně urobiť inštaláciu vodivej sietě pod antistatickú podlahu

Antistatická alebo elektrostaticky vodivá podlaha, sa tam vôbec nenachádza alebo je vyhotovená podivne. Pritom ide o priestory s vysokou mierou ohrozenia, ktoré pred uvedením do užívania vyžadujú úradnú skúšku. Vo svojom príspevku sa pokúsim priblížiť, ako správne urobiť inštaláciu vodivej siete pod takúto podlahu.

Antistatická podlahová krytina sa odporúča na miesta, kde môže vzniknúť elektrostatický náboj (kde sa používajú citlivé elektronické zariadenia operačné sály, telefónne ústredne elektronické laboratóriá, pracoviská s citlivou elektronikou a pod.).

Také článek Nabíjecí stanice a FVE 2023, -přehled a požadavky autora p.Tyce ze společnosti Hager, vzhledem k jeho rozsahu bylo nutné i rozdělit do dvou části. První část je věnována především dotacím, které mohou získat občané, obyvatelé RD, a bytových domů . Následuje část věnovaná normám a terminologiím nabíjecích stanic – režimy nabíjení elektromobilů následuje část V závislosti na velikosti baterie a nabíjecím výkonu elektromobilu se používají různé způsoby nabíjení

Režim nabíjení 1 • V tomto režimu je povoleno připojení elektromobilu přes standardní 1 fázovou nebo 3 fázovou zásuvku do 16 A. Tento typ nabíjení je určen pro menší elektrická zařízení, jako jsou elektroskútry nebo elektrokola.

Následuje článek společnosti Siemens věnovaný Hospodaření energiemi v průmyslových podnicích.
Pro společnost Siemens je typická co možná nejširší nabídka řešení v rámci produktového portfolia zaměřeného na konkrétní oblast. Nejinak je tomu v případě hospodaření s energiemi v průmyslu. Siemens nabízí svým zákazníkům komplexní sadu řešení pokrývající vše – od sběru dat přímo z provozu přes mezivrstvu v podobě PLC anebo Industrial Edge až po jejich analýzu a modelování v nejvyšší vrstvě s využitím strojového učení a napojení na cloudový IoT systém Siemens MindSphere.

Autoři Rostislav Kubíček, revizní technik E2A, E2B; Ing. Filip Koval, ÚEEN FEKT VUT v Brně se v další časti časopisu detailně zabývají alfou a omegou revízní činnosti. Důvodností pravidelných revizí elektrických zařízení
Další článek společnosti Siemens je věnován podrobně strakonickému nádraží a elektromobiltě 
Města budoucnosti
mají být tišší, klidnější a čistší. Aby se to změnilo, musí být, mimo jiné, přívětivější pro elektrické vozy. To je velká výzva, uživatelé totiž od elektromobilů očekávají stejný uživatelský komfort a snadnou obsluhu jako u konvenčních vozidel. A to mimo jiné znamená i dostatek dobíjecích míst a snadné platby za dodanou energii.

U strakonického nádraží mají řidiči elektromobilů od dubna letošního roku k dispozici v českých podmínkách nezvyklou možnost. Mohou tu využívat první tuzemskou tu využívat první tuzemskou 90kilowattovou veřejnou dobíjecí stanici umožňující bezkontaktní platbu kartou. Dobíjecí stojan Unity 90, který Siemens zprovoznil ve Strakonicích, umožňuje úhradu nejen přes RFID či QR kód, ale také platební kartou či jiným zařízením se standardem NFC, tedy chytrým telefonem či hodinkami. K tomu není potřeba registrace ani faktura, jde tedy o výrazný posun v komfortu používání elektromobilů a také eliminaci jednoho z častých argumentů jejich odpůrců. Cena je stejná jako pro neregistrované zákazníky, žádný příplatek za platbu kartou není účtován

Ing. Dvořáček z odpoví ve svém podrobném příspěvku Kdy je FVE vyhrazeným elektrickým zařízením Klíčová je odpověď na otázku, zda FVE pracuje, nebo nepracuje s bezpečným napětím. Ta určuje, jaký bude dopad zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a navazujících nařízení vlády v souvislosti s masivním rozšiřováním fotovoltaických elektráren (FVE).Z hlediska zákona č. 250/2021 Sb. a navazujících nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a č. 194/2022 Sb. je rozhodující, zda celý systém fotovoltaického zdroje elektřiny pracuje s bezpečným, nebo vyšším napětím. Pokud nepracuje s bezpečným napětím, je třeba postupovat v souladu s výše uvedenými právními předpisy platícími pro vyhrazená technická zařízení.

Závěr časopisu patří již tradičně Ing. Hrazdilovi , který čtenáře seznamuje s vybranými technickými normami v elektrotechnice vydanými v dubnu až září 2023.

< Späť
V košíku nemáte žiadne produkty.
Produkt celkom: 0,00 €
PREJSŤ K POKLADNI
0
0 položiek v košíku - 0,00 €
PREJSŤ K POKLADNI