NOVINKA

PRO REVIZE 9-10, 11-12/2023 (ŽIVNOSTENSKÉ SPOLEČENSTVO ELEKTROTECHNIKŮ, 2023)

13,00  S DPH

 

14 KS SKLADOM

Zakúpením môžete získať 2 BODY(OV) 
MOŽNÉ TERMÍNY DODANIA: 01.03.2024 - 05.03.2024
Katalógové číslo: 12707 Kategória:

Popis

Rok vydania: 2023, počet strán: 60

Úvod časopisů je věnován exkluzivní reportáži o tramvajovém tunelu v Brně. Čtenáři se dovědí o provozně  technologickém objektu, únikové štole, v reportáži je mnoho fotografií, zachycující dispečink provozně technologického objektu, a další zajímavosti. Například je zabezpečena evakuace cestujících při náhlé nečekané situaci v tunelu. Tu je velmi důmyslně řešen odklon , dopravy ve čtyřproudé vozovce, protože nastupují bezpečnostní opatření, aby cestující bezpečně opustili tunel. Nebudu popisovat další detaily, a brát Vám touhu dovědět se  o tramvajovém tunelu více.

Následuje druhá část Ing.  Koupého věnovaná normám pro ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů. Víte co to je unikající proud z plovoucího vstupu? Dozvíte se z článku, stejně jako i o dalších zajímavostech souvisejících s kontrolami elektrických spotřebičů. Koho zajímá proč jednomodulové  jednojističo chrániče LMF snadno nahradily dvou modulové jističo chrániče OLE
Informace k této problematice zpracovali pracovníci OEZ Letohrad.

Už máte zalitou svoji kávu? To je dobře, další článek zkušeného revizního technika a lektora, pana Tobolíka je věnován strojům a strojním zařízením. Kontroly, ověřování  nebo revize?
Odpovědi na tyto otázky najdete v podrobném článku věnovanému strojům a strojním zařízením. Pokud vydržíte a  budete číst dál, dozvíte se kde najdete  základní předpis pro kontrolu a ověřování pracovních strojů a spotřebičů .Kde končí revize a začíná kontrola? Kdo může provádět kontrolu a ověření elektrického zařízení pracovních strojů, kdo stanovuje lhůty a rozsah kontrol elektrických zařízení pracovních strojů. Tolik ochutnávky, mnoho dalších informací  najdete uvnitř článku.

Následuje další článek věnovaný výměně osvětlení na barrandovském mostě a to za plného provozu. Cenné informace poskytuje další článek.Jak se nenechat “ napálit „při výběru jističů do 63 A.  Ing. Hudeček ze společnosti Bonega, popisuje  deset nejzákladnějších  informací, jak se orientovat při nákupu jističů do 63 A .Popisuje triky a fígle prodejců, případně výrobců těchto jističů a současně dává odpověď jak se těmto „ trikům“ můžeme vyhnout. Článek je velmi rozsáhlý, počínaje bezpečností, následují montážní výhody, například možnost propojení jističů vidlicovou lištou z horní strany do samostatné hlavicové svorky. Nebo informace o odlomitelných plastových překážkách proti mezifázovému zkratu propojení 1P jističů průběžnou lištou. To jsou jen namátkou vybrané okruhy, z celé řady konkrétních situací. Autor v sobě nezapře majitele firmy vyrábějící , jističe, proudové chrániče a další přístroje nízkého napětí. Je to jeden z nejlepších článků, zejména pro aplikaci v praxi. Jak postupovat správně při revizích UPS, objasňuje soudní znalec v oboru elektrických zařízení a revizní technik ing .Ján Meravý. V úvodu vysvětluje co to vlastně jednotka UPS je. Velmi dobře a výstižně popisuje dva typy jednotek UPS – jednotka UPS typu LINE – INTERACTIVE, a jednotka typu On-line. Jednotky UPS mají v sobě  zabudovaný automatický bypass, který funguje tak, že tento propojí vstup jednotky UPS s výstupem v případech, když se jednotka  UPS přetíží nebo na jejím výstupu  vznikne zkrat. Bypass tak zabezpečí cestu s nízkou impedancí pro samočinné odpojení napájení. Tato vlastnost je důležitá při měření  na UPS. Následuje měření naměřených hodnot unikajícího proudu, měření impedance vypínacího obvodu. Článek je velmi dobře technicky zpracovaný a každý revizních technik který se chystá na revizi UPS, by si jej měl přečíst a popřemýšlet, jaké škody by mohl způsobit, při nesprávném postupu měření obvodů UPS. Mnoho revizních techniků se zamyšlí  jak postupovat při ochraně před zásahem blesku po zrušení norem ČSN / STN) 34 1390 STN 34 1391 a STN 34 1398.Je to druhý článek Ing.Meravého v tomto čísle.
Článek je doplněn celou řadou originálních fotografií autora, a obsahuje základní informace, o svodech, zemničích i jímacím vedení.

O důvodnoti pravidelných revizí se zamýšlí autor Ing. Koval z VUT Brno. V jeho článku je velký prostor věnován seznamu ČSN, mající vztah k elektrickému zařízení a revizím. V úvodu je  znovu probrána legislativa, Zákon 250/2021, Nařízení vlády 190/ 2022 ,194/2022. Úskalí výroby , montáže provozu a revize vybraných EZ je rozděleno na několik samostatných kapitol. Například se autor věnuje prodlužovacím přívodům nn, rozváděčům NN a dalším.

Na několika stranách časopisu se pan Tyc ze společnosti Hager Electro věnuje nabíjecím stanicím a FV apikacím, 2023. Doporučujeme všem z vás, kteří se budete toto problematikou zabývat, abyste si článek pozorně přečetli. Kdo z vás si chce přečíst v čem jsou nové deiony 3VA od OEZ, měl by si přečíst tento článek.

V čem jsou výjimečné? Selektivitou.
Čtenáři se tak dozví že rozlišujeme několik druhů selektivit. Mezi ně patří  proudová selektivita, funguje v oblasti nízkých nadproudů a vypínací charakteristika se v této oblasti nastavuje proudem a časem tepelné spouště jističů. Při zónové selektivitě dochází k vypnutí zkratu vždy do 50 ms díky komunikaci mezi jističi. Druhou je dynamická selektivita článek je doplněn grafy Článek, který se věnuje záložním zdrojům elektrické energie se zaměřením na dieselagregáty . provoz, údržbu a revize je kolektivním dílem trojice autorů, Ing. Kovala VUT Brno, Ing.Radila Ph.D a pana Kubíčka ,revizního technika

Článek opět doplňuje řada autentických fotografií.

Systém Siveillance Intrusion, ze společnosti Siemens představuje řešení, které chrání váš objekt a jeho okolí před nežádoucím vniknutím, vloupáním,přepadením, nezákonným obsazením, vandalismem a mnoha dalšími neoprávněnými zásahy. V nejširším slova smyslu systém zahrnuje ochranu před všemi druhy trestných činů. Jedná se o komplexní balíček zařízení, řídicích systémů a organizačních opatření, která umožní detekci neoprávněného vstupu.

Říká Vám něco Doběhový čas u strojů?
Proč měřit doběhový čas u strojů? Měření doběhového času, zajišťuje přesné  určení  bezpečných  vzdáleností  na konkrétním rizikovém místě v daném čase, a tím chrání obsluhu stroje před možným úrazem. Autorem je Ing.Mlynář ze společnosti CPS Industrails service.

Brno bude letos opět žít technikou aneb Kreativní myšlenka, plán, realizace, konstrukce a už zbývá jen trocha umění prodat svůj nápad. To vše je součástí technické soutěže BSEC (Brno Student Engineering Competition), kterou pořádá studentský spolek BEST Brno. Soutěž se letos bude konat přes noc z 22. na 23. února

A tím je obsah dvojčísla časopisů PRO REVIZE č.9-10 a 11-12, vyčerpán. Každý čtenář si vybere určitě téma, které je mu nejbližší, a které si potřebuje připomenout. Je těžké některý článek doporučit. Z praktického hlediska je snad opravdu  jedním z nejzajímavějších Jak se nenechat “ napálit „při výběru jističů do 63 A.